Grøn energi til alle – Så langt/kort er vi kommet


’Klima’ kommer til at fylde mere og mere i medierne op mod FN’s 21.

klimakonference i slutningen af 2015. Med processen frem mod mødet, der skal

afvikles i Paris, vil der uundgåeligt blive sat fokus på både politiske virkemidler og

tekniske løsninger.

 

På begge felter har Danmark anerkendte erfaringer, og det har jeg skrevet en let læst

bog om! ’Green Energy for All’, bliver den engelske titel. ’Grøn energi til alle’,

hedder den på dansk.

Når det handler om klimapolitik smelter det lokale, det nationale og det internationale

sammen. På kryds og tværs skal vi lære af hinanden, udveksle tanker og ideer, købe

og sælge. ’Green Energy for All’ er derfor skrevet med tanke på internationale

beslutningstagere og forretningsforbindelser, der er nysgerrige efter at vide mere om,

hvad der egentlig foregår i Danmarks – verdensberømte – grønne laboratorium.

For danske læsere kan ’Grøn energi til alle’ give et overblik over, hvor meget vi har

nået. Den kan forhåbentlig også give stof til refleksion over, hvor meget vi mangler

(og det er faktisk det meste!), og hvordan vi kan komme de næste skridt.

 

I Danmark har vi ført klimapolitik siden VKR-regeringen i 1990 lancerede Energi

2000 med at mål om en 20 procents CO2-reduktion frem til 2005. Målet blev nået, og

i de forgangne år har den danske energibranche omfavnet den grønne omstilling. En

række resultater er bemærkelsesværdige, men her skal kun nævnes ét:

Vindenergi dækker nu i nogle måneder svarende til over 50 procent af elforbruget

samtidig med, at der er strøm i stikkontakterne 99,997 procent af tiden.

Disse facts er ’mindblowing’ i en international sammenhæng.


Bogen udkommer torsdag den 20. november… inklusive grafikker, tegninger, fotos

og citater fra H. C. Andersen, Piet Hein og andre kulturpersonligheder!

Klima- og energipolitik handler ikke kun om politiske rammer, teknologiske løsninger og

enorme pengestrømme… det drejer sig også om kultur og ’det gode liv’ for så mange

mennesker som muligt.