Andet oplag tæt på udsolgt

Status: Der er langet over 6.000 bøger over disken, så ’Grøn energi til alle’/’Green Energy for All’ er nu på arbejde… i hele verden. ’Green Energy for All’ bliver læst i Kina, Australien, Sydkorea, Mexico og mange andre steder.
Den danske udgave er udsolgt i 1. oplag, så KLS Grafisk Hus har trykt 2. oplag. ’Grøn energi til alle’ er opdateret med friske tal og mindre forbedringer, og så er den trykt med to forskellige forsider. En med vindmøller – som i første oplag – og en med fjernvarme som blikfang, fordi Dansk Fjernvarme har været så venlig at købe en stak til uddeling på en konference. Også Foreningen Danske Kraftvarmeværker har købt et par kasser, så andet oplag er nu også ved at være solgt.
Bøgerne kan fortsat bestilles ved at sende en mail til tornmountain@gmail.com. Rabat gives ved køb af minimum 10 stk., og storkunderabat falder ved køb af minimum 250 stk.

Anmeldelse i Nyt Fokus

En bog om Danmarks vigtigste bidrag til verden lige nu

Jesper Tornbjerg, der i 10 år har været redaktør af Nyhedsbladet Dansk Energi, har på eget forlag udgivet sin version af fortællingen om ”den danske energimodel”. Om 40 års erfaringer med høj energieffektivitet og stadig mere vedvarende energi.

Bogen har en klar overordnet disposition og en lige så klar disposition af de enkelte afsnit med vægt på det aktuelle og det historiske. Dette greb er både en styrke og en svaghed.

Bogen tager med god grund udgangspunkt i forsyningssikkerhed som drivkraft. Historisk var det et pludseligt ophør af forsyningen med billig olie fra Mellemøsten, der i 1973-74 rystede bl.a. Danmark og førte til de første alternative svar på den dybe afhængighed af én energikilde.

Dernæst gælder det energieffektivitet, så grøn energi og til sidste er der et langt kapitel, som Tornbjerg kalder ”Værktøjskassen”: ti afsnit, der især peger fremad, om alt fra modelberegninger og varmeplanlægning til finansiering, elektrificering og cyklisme.

Tornbjerg afslutter sin bog med et kapitel, han kalder ”Sommerfugleeffekten som inspiration for verdens ledere”. Metaforen gælder muligheden for, at eksemplet i lille Danmark kan have effekt ud over hele verden.

Det er unægteligt en stor opgave at fortælle 40 års energihistorie på kun 84 sider og samtidigt have et lige så stort fokus på den aktuelle situation og på fremtiden. Det bliver ret kalejdoskopisk, og grebet med, at hvert afsnit skal dække både det aktuelle og det historiske, gør bogen ret ujævn, hvis man læser den i et stræk. Det, som i hvert fald springer denne anmelder i øjnene, er, at det historiske, der er spredt over 20 afsnit, bliver fragmenteret og nærmest ahistorisk, da beskrivelsen ikke rigtig får indfanget begyndelsen på det, der i dag kaldes ”den danske energimodel” og ”vindmølleeventyret”.

Her i landet var der også tale om nogle spredte og i samtiden ubetydelige ”sommerfugle”, der baskede med vingerne – og som dannede grundlag for, at vi her 40 år efter får 40 pct. af elforbruget dækket af vindenergi. De græsrødder, smedemestre og forskere, der tog de første afgørende skridt, blev intenst modarbejdet af politikere og energiens establishment i 20 af de 40 år, bogen omhandler. De får ikke den kredit, de fortjener. (Den interesserede henvises i øvrigt til bøgerne ”Vindmølleeventyret og de globale kriser” af Uffe Geertsen og ”Vedvarende energi i Danmark – En krønike om 25 opvækstår 1975-2000” af Ejvin Beuse m.fl.)

Jesper Tornbjergs bog er imidlertid fuld af perspektiver og vinkler på historien, det aktuelle og fremtiden, som gør den spændende og interessant. Tornbjerg har et drive, der er smittende, og hans bog er et godt sted at starte, hvis man ønsker at få et blik ud over det, der er dette lands vigtigste bidrag til resten af verden lige nu: Eksemplet på et moderne samfund, der er godt i gang med at udfase de fossile brændsler og indpasse den svingende, men vedvarende, energi.

Som Tornbjerg skriver: ”Det er helt vildt, at vi nu kan indpasse, hvad der svarer til 60 procent af elforbruget over en måned i vores elsystem uden blackouts. I de fleste andre lande får energiteknikerne tics blot ved tanken om 10 procent vindenergi i deres system, så vi flytter hele tiden grænsen for det mulige.”

 

Af Palle Bendsen, NOAH Energi og Klima

www.nytfokus.nu

 

Anmeldelse i RÅSTOF

AF HANS PEDERSEN

”Indtil for nyligt ville enhver ekspert få tics af blot tanken om en dækning på 5-10 procent. Nu fastslår IEA (det internationale energiagentur, red.), at mange lande uden tekniske problemer kan indpasse 40 procent vindenergi, hvis systemet indrettes efter at håndtere fluktuerende strøm.” (…) ”I disse år bliver energisystemet decentraliseret og dermed vendt på hovedet, og det kræver fleksibilitet både i produktion og forbrug.”

Jesper Tornbjerg har skrevet en solid og sober gennemgang af udviklingen inden for energisektoren i nyere tid med masser af dokumentation af de dominerende tendenser.

Et af de velvalgte skriftsteder, som Jesper Tornbjerg bringer til torvs er dette: ”Spørgsmålet om den mulige udtømning af verdens oliereserver fortjener alvorlige overvejelser. Alle indikatorer viser, at vi står ansigt til ansigt med denne mulighed.” Citatet er fra Scientific American og er skrevet i 1913!

I Jesper Tornbjergs mund lyder det sådan her: ”Slipper den globale olie op? Ja, det gør den, men tidspunktet er uinteressant. Det, man kan konstatere, er, at oliepriserne er høje. (…) Sammen med klimatrusler er dyr olie en stærk motivation for at udnytte og udvikle alternative energiteknologier.”

Jesper Tornbjerg har i en årrække stået i første geled i formidlingen af Dansk Energis problemstillinger. Ud fra dette kunne man måske frygte en ganske teknisk tilgang til omstillingen af dansk energiproduktion og forbrug. Det være sig langtfra.  Bogen er forsynet med korte citater fra H.C. Andersen, B.S.Ingemann, Johs. V. Jensen, Piet Hein, PH, N.F.S. Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson. Disse indslag fra den gængse kultur sætter streg under, at teknikken skal tøjles af kultur ikke mindst den kultur, der hedder adfærdsændringer. Vi skal sådan set bare lære at opføre os ordentligt. Nye læsere kan med fordel starte her.

Jesper Tornbjerg: Grøn energi til alle. 77 sider. Pris: kr.150,-. Forlaget Tornmountain, 2014.

RÅSTOF/www.ve.dk

Pressemeddelelse – Rank ryggen, Danmark!


Hvert år kommer der tusindvis af klima- og energigæster fra udlandet til Danmark for at se på grønne løsninger.

– Danmark er et internationalt ikon inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Vi er rigtig gode til at udnytte energi effektivt, til at sørge for at der er elektricitet i stikkontakterne altid, til miljøvenlig fjernvarme og – ikke mindst – til at tænke vindenergi ind i det samlede energisystem. Alt det og meget mere skal vi være stolte af, siger journalist Jesper Tornbjerg, der er ansvarshavende redaktør for Nyhedsbladet Dansk Energi og tidligere har skrevet om energi mm. for Danske Kommuner, Ingeniøren og Politiken.

På torsdag udgiver Jesper Tornbjerg, 52 år, bogen ’Grøn energi til alle’, der med spændstig tekst og flotte illustrationer fortæller historien om, hvad der har gjort Danmark til rollemodel for politikere, embedsmænd og borgere i Kina, Mexico og mange andre steder på kloden.

– Det er helt vildt, at vi nu kan indpasse, hvad der svarer til 60 procent af elforbruget over en måned i vores elsystem uden blackouts. I de fleste andre lande får energiteknikerne tics blot ved tanken om 10 procent vindenergi i deres system, så vi flytter hele tiden grænsen for det mulige, siger Jesper Tornbjerg, der også pepeger, at det er unikt, at 60 procent af de danske husholdninger får miljøvenlig fjernvarme.

Med ’Grøn energi til alle’ beskriver Jesper Tornbjerg udviklingen af det danske energisystem fra de to olieprischok i 1970’erne til den eskalerende klimakrise.

– I starten blev udviklingen drevet af ønsker om øget forsyningssikkerhed, og det er fortsat uhyre vigtigt, at vi frigør os fra bindingerne til Mellemøsten og Rusland. De seneste årtier har hensynet til klodens klima også vejet tungt i den danske energipolitik. Mennesket er ved at skabe uoverskuelige problemer for sig selv, og det er afgørende for vores fælles fremtid på Jorden, at vi meget hurtigt får skruet ned for brugen af olie, kul og naturgas, siger Jesper Tornbjerg, der har dækket de fleste af FN’s klimakonferencer siden COP3 i Kyoto i 1997.

Jesper Tornbjerg pointerer, at selv om Danmark har været i front med klimaløsninger over de seneste godt 20 år, så har der været perioder med mangel på fokus undervejs. Fremadrettet kan der fortsat gøres meget mere for at fremme overgangen fra fossile fætre til grønne kusiner – og de politiske rammer, der skal til for at få det hele til at hænge sammen økonomisk og teknisk.

– Vi kan sagtens gøre os mere umage fx i forhold til at effektivisere vores energiforbrug, og vi har fortsat den største opgave foran os: Danmark er stadig 75 procent afhængig af fossile brændsler, og især forbruget af olie i transportsektoren er en dobbelt akilleshæl. Det tunge olieforbrug er både skidt for forsyningssikkerheden og klimaet, så vi skal have omstille transportsektoren til el og grønne brændstoffer, påpeger Jesper Tornbjerg.

Grøn energi til alle – Så langt/kort er vi kommet


’Klima’ kommer til at fylde mere og mere i medierne op mod FN’s 21.

klimakonference i slutningen af 2015. Med processen frem mod mødet, der skal

afvikles i Paris, vil der uundgåeligt blive sat fokus på både politiske virkemidler og

tekniske løsninger.

 

På begge felter har Danmark anerkendte erfaringer, og det har jeg skrevet en let læst

bog om! ’Green Energy for All’, bliver den engelske titel. ’Grøn energi til alle’,

hedder den på dansk.

Når det handler om klimapolitik smelter det lokale, det nationale og det internationale

sammen. På kryds og tværs skal vi lære af hinanden, udveksle tanker og ideer, købe

og sælge. ’Green Energy for All’ er derfor skrevet med tanke på internationale

beslutningstagere og forretningsforbindelser, der er nysgerrige efter at vide mere om,

hvad der egentlig foregår i Danmarks – verdensberømte – grønne laboratorium.

For danske læsere kan ’Grøn energi til alle’ give et overblik over, hvor meget vi har

nået. Den kan forhåbentlig også give stof til refleksion over, hvor meget vi mangler

(og det er faktisk det meste!), og hvordan vi kan komme de næste skridt.

 

I Danmark har vi ført klimapolitik siden VKR-regeringen i 1990 lancerede Energi

2000 med at mål om en 20 procents CO2-reduktion frem til 2005. Målet blev nået, og

i de forgangne år har den danske energibranche omfavnet den grønne omstilling. En

række resultater er bemærkelsesværdige, men her skal kun nævnes ét:

Vindenergi dækker nu i nogle måneder svarende til over 50 procent af elforbruget

samtidig med, at der er strøm i stikkontakterne 99,997 procent af tiden.

Disse facts er ’mindblowing’ i en international sammenhæng.


Bogen udkommer torsdag den 20. november… inklusive grafikker, tegninger, fotos

og citater fra H. C. Andersen, Piet Hein og andre kulturpersonligheder!

Klima- og energipolitik handler ikke kun om politiske rammer, teknologiske løsninger og

enorme pengestrømme… det drejer sig også om kultur og ’det gode liv’ for så mange

mennesker som muligt.

Bestil bogen nu!


Om få dage udkommer ‘bogen’ om, hvor langt/kort den danske energimodel har bragt

os de seneste 40 år. Bogen er skrevet af redaktør, journalist Jesper Tornbjerg og

udkommer på dansk med titlen ‘Grøn energi til alle’. På engelsk hedder den ‘Green

Energy for All’. Bestil bogen allerede i dag ved at sende en mail til

tornmountain@gmail.com.

Prisen er 150 kr. pr. stk. inklusiv distribution. ‘Grøn

energi til alle’ er velegnet som firmagave, gave til internationale

forretningsforbindelser, klassesæt i undervisning mm. Solide mængderabatter gives.

For mere information se her!